СБАЛ по онкология - гр. София
Втора многопрофилна за активно лечение - София ЕАД
Първа многопрофилна за активно лечение - София ЕАД
Университетска болница „Лозенец“ е многопрофилно лечебно заведение
ДКЦ 14 – София ЕООД е лечебно заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ
Многопрофилна болница за активно лечение Русе
Многопрофилна болница за активно лечение д-р Димитър Павлович ЕООД - гр.Свищов
Районен център за трансфузионна хематология Плевен
АВИС - МЕДИКА е здравно заведение за доболнична и болнична медицинска помощ, намиращо се в гр. Плевен
Клинки ТОРАКС
Военномедицинска академия е плод на дългогодишни традиции  в грижите за пациента, научните разработки и обучението на медицински персонал
Болница Токуда е част от международната болнична верига Токушукай Медикъл Корпорейшън и носи името на собственика си д-р Торао Токуда