СБАЛ по онкология - гр. София

Специализирана болница за активно лечение по онкология

Втора многопрофилна за активно лечение - София ЕАД

Втора многопрофилна за активно лечение - София ЕАД

Първа многопрофилна за активно лечение - София ЕАД

Първа многопрофилна за активно лечение - София ЕАД

Университетска болница „Лозенец“ е многопрофилно лечебно заведение

Университетска болница „Лозенец“ е многопрофилно лечебно заведение

ДКЦ 14 – София ЕООД е лечебно заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ

"ДКЦ 14 – София" ЕООД е лечебно заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ

Многопрофилна болница за активно лечение Русе

Многопрофилна болница за активно лечение Русе

Многопрофилна болница за активно лечение д-р Димитър Павлович ЕООД - гр.Свищов

Многопрофилна болница за активно лечение "д-р Димитър Павлович" ЕООД - гр.Свищов

Районен център за трансфузионна хематология Плевен

Районен център за трансфузионна хематология Плевен

АВИС - МЕДИКА е здравно заведение за доболнична и болнична медицинска помощ, намиращо се в гр. Плевен

„АВИС - МЕДИКА” е здравно заведение за доболнична и болнична медицинска помощ.

Клинки ТОРАКС

Клинки ТОРАКС

Военномедицинска академия е плод на дългогодишни традиции  в грижите за пациента, научните разработки и обучението на медицински персонал

Военномедицинска академия е плод на дългогодишни традиции в грижите за пациента.

Болница Токуда е част от международната болнична верига Токушукай Медикъл Корпорейшън и носи името на собственика си д-р Торао Токуда

Болница Токуда е част от международната болнична верига Токушукай Медикъл Корпорейшън.